michele.cat

Follow me on:

LinkedIn Personal Blog

Aquest domini és l'escurçador d'URL personal de Michele Neylon.

El domini michele.cat s'utilitza per escurçar enllaços a continguts en diversos idiomes, incloent el català